ติดต่อ
 Facebook 
ติดต่อ
 Line@ 
เข้าชม  2,063,111 ครั้ง   [วันนี้  1,925 ครั้ง]   (PC= 89, Mobile=1,836)
โปรดทราบ โปรทรูและเอไอเอส แบบไม่อั้น ไม่ลดสปีด สมัครได้เฉพาะซิมที่เปิด ก่อน 1/2/62 เท่านั้น มีผลทั่วประเทศ
เน็ตไม่ลดสปีด 1 ชม.
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 5
+vat=5.35
1Mbps ตลอด (1ชม.)
-ระยะเวลาสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1758*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 24 ชม.
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 14
+vat=14.98
4Mbps ตลอด (06.00-18.00น.)
-เร็ว 4Mbps ช่วงเวลา 06.00-18.00น. นอกช่วงเวลาเร็ว 256Kbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1786*17626860#
TRUE 17
+vat=18.19
512Kbps ตลอด (โปรซัมซุง)
-ใช้มือถือซัมซุง ได้ความเร็ว 512Kbps มือถือยี่ห้ออื่นๆ ได้ความเร็ว 256Kbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1708*17626860#
TRUE 19
+vat=20.33
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น
*900*8701*17626860#
TRUE 19
+vat=20.33
1Mbps ตลอด (06.00-18.00น.)
-เร็ว 1Mbps ช่วงเวลา 06.00-18.00น. นอกช่วงเวลาเร็ว 256Kbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1998*17626860#
TRUE 22
+vat=23.54
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1965*17626860#
DTAC 22
+vat=23.54
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*347*1363829#
TRUE 24
+vat=25.68
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
*900*8944*17626860#
AIS 24
+vat=25.68
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 05.00-17.00น. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*777*4005*960904#
DTAC 25
+vat=26.75
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*377*1363829#
TRUE 27
+vat=28.89
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8776*17626860#
TRUE 28
+vat=29.96
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8314*17626860#
AIS 29
+vat=31.03
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 24ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*777*7000*960904#
TRUE 29
+vat=31.03
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
*900*8999*17626860#
TRUE 29
+vat=31.03
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1736*17626860#
DTAC 29
+vat=31.03
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*387*1363829#
TRUE 32
+vat=34.24
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8910*17626860#
AIS 32
+vat=34.24
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*620*960904#
TRUE 39
+vat=41.73
4Mbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น
*900*8911*17626860#
AIS 39
+vat=41.73
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีทุกเครือข่าย 24ชม. ครั้งละไม่เกิน 30นาที
*777*7077*960904#
DTAC 39
+vat=41.73
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*397*1363829#
AIS 45
+vat=48.15
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7209*960904#
TRUE 45
+vat=48.15
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1744*17626860#
DTAC 49
+vat=52.43
10Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*69*1363829#
TRUE 55
+vat=58.85
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1796*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 48 ชม.
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 35
+vat=37.45
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1752*17626860#
TRUE 45
+vat=48.15
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1753*17626860#
TRUE 55
+vat=58.85
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1754*17626860#
TRUE 75
+vat=80.25
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8782*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 3 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 45
+vat=48.15
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1988*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 7 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 49
+vat=52.43
256Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8932*17626860#
DTAC 69
+vat=73.83
256Kbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*75*1363829#
TRUE 69
+vat=73.83
512Kbps ตลอด (โปรซัมซุง)
-ใช้มือถือซัมซุง ได้ความเร็ว 512Kbps มือถือยี่ห้ออื่นๆ ได้ความเร็ว 256Kbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1709*17626860#
TRUE 89
+vat=95.23
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8934*17626860#
DTAC 89
+vat=95.23
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*348*1363829#
AIS 89
+vat=95.23
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7009*960904#
AIS 90
+vat=96.3
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7007*960904#
TRUE 99
+vat=105.93
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
*900*8702*17626860#
DTAC 99
+vat=105.93
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*76*1363829#
TRUE 100
+vat=107
512Kbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายไม่อั้น
*900*1712*17626860#
DTAC 100
+vat=107
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*378*1363829#
AIS 100
+vat=107
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7003*960904#
DTAC 119
+vat=127.33
1Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*77*1363829#
TRUE 120
+vat=128.4
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1973*17626860#
AIS 120
+vat=128.4
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7098*960904#
TRUE 125
+vat=133.75
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8777*17626860#
AIS 129
+vat=138.03
1Mbps ตลอด (ภาคเหนือ)
-กดสมัครได้ขณะอยู่ในเขตภาคเหนือเท่านั้น

-โทรฟรี ais 7วัน (ครั้งละไม่เกิน 1ชม.)
*777*7160*960904#
AIS 129
+vat=138.03
1Mbps ตลอด (ภาคอีสาน)
-กดสมัครได้ขณะอยู่ในเขตภาคอีสานเท่านั้น

-โทรฟรี ais 7วัน (ครั้งละไม่เกิน 1ชม.)
*777*7161*960904#
AIS 144
+vat=154.08
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครื่อข่าย 24ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*777*239*960904#
TRUE 144
+vat=154.08
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
*900*8945*17626860#
DTAC 150
+vat=160.5
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*388*1363829#
TRUE 150
+vat=160.5
2Mbps ตลอด
-รับโบนัสโทรในทรู 125บ. 7วัน
*900*8315*17626860#
DTAC 169
+vat=180.83
4Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*78*1363829#
DTAC 199
+vat=212.93
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*398*1363829#
TRUE 220
+vat=235.4
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1975*17626860#
AIS 220
+vat=235.4
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7154*960904#
DTAC 249
+vat=266.43
10Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*79*1363829#
AIS 270
+vat=288.9
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7210*960904#
TRUE 270
+vat=288.9
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1745*17626860#
TRUE 330
+vat=353.1
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1797*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 15 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 159
+vat=170.13
384Kbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย 5ทุ่ม - 5โมงเย็น ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
*900*8703*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 30 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 215
+vat=230.05
512Kbps ตลอด (โปรซัมซุง)
-ใช้มือถือซัมซุง ได้ความเร็ว 512Kbps มือถือยี่ห้ออื่นๆ ได้ความเร็ว 256Kbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1710*17626860#
DTAC 249
+vat=266.43
256Kbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*95*1363829#
TRUE 300
+vat=321
512Kbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1999*17626860#
DTAC 300
+vat=321
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*379*1363829#
DTAC 349
+vat=373.43
512Kbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*96*1363829#
TRUE 350
+vat=374.5
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1974*17626860#
AIS 350
+vat=374.5
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7153*960904#
TRUE 400
+vat=428
2Mbps ตลอด
-โทรฟรีในเครือข่าย ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*887*3*17626860#
DTAC 449
+vat=480.43
1Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*97*1363829#
TRUE 450
+vat=481.5
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8310*17626860#
TRUE 500
+vat=535
1Mbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายตลอด 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*900*1991*17626860#
DTAC 500
+vat=535
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*389*1363829#
DTAC 649
+vat=694.43
4Mbps ตลอด
-โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*104*98*1363829#
TRUE 650
+vat=695.5
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1704*17626860#
TRUE 650
+vat=695.5
4Mbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายไม่อั้น ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*900*1993*17626860#
AIS 650
+vat=695.5
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7159*960904#
AIS 850
+vat=909.5
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7211*960904#
TRUE 850
+vat=909.5
6Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1746*17626860#
TRUE 1110
+vat=1187.7
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1798*17626860#
TRUE 1500
+vat=1605
300Mbps ตลอด
-เน็ต 4G เร็วสูงสุด 300Mbps, 3G เร็วสูงสุด 4Mbps

-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1703*17626860#
AIS 1500
+vat=1605
300Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*777*7156*960904#

เน็ตไม่ลดสปีด 90 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
DTAC 550
+vat=588.5
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*591*1363829#
TRUE 750
+vat=802.5
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*1794*17626860#
DTAC 900
+vat=963
4Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*594*1363829#
TRUE 1000
+vat=1070
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*8346*17626860#
TRUE 1200
+vat=1284
4Mbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายไม่อั้น ครั้งละไม่เกิน 1ชม.
*900*1795*17626860#
DTAC 1300
+vat=1391
10Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*104*598*1363829#

เน็ตไม่ลดสปีด 180 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 1200
+vat=1284
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*9959*17626860#
TRUE 1500
+vat=1605
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*9738*17626860#
TRUE 2100
+vat=2247
4Mbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายไม่อั้น
*900*9961*17626860#

เน็ตไม่ลดสปีด 360 วัน
เครือข่าย ราคา ความเร็วเน็ต กดรหัสสมัคร
TRUE 1800
+vat=1926
1Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*9960*17626860#
TRUE 2600
+vat=2782
2Mbps ตลอด
-การโทรคิดตามโปรหลัก
*900*9737*17626860#
TRUE 3600
+vat=3852
4Mbps ตลอด
-โทรในเครือข่ายไม่อั้น
*900*9962*17626860#

 
Copy Right@2013 www.guruproserm.com